TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN THÂN DỰ ÁN FELIZ HOMES

Thi công tầng 1 là 20 – 25 ngày, nhưng do thi công vào đúng dịp Tết nên dự kiến thời gian sẽ kéo dài hơn (1 – 1,5 THÁNG) – Chiều cao tầng 1 lên đến 8m – Thời gian thi công để định hình khối nhà: dựng cột, dầm, giằng khung thép Thi công từ tầng 2 đến tầng mái (8-9 THÁNG) – Tốc độ thi công trung bình: (3 – 4) Sàn/tháng => 26 sàn/8-9 tháng

Cập nhật 20/1/2021

Tiến độ thi công tầng 5.