MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH CĂN HỘ

mat-bang-toa-Fantasy

mat-bang-toa-tropical

CĂN HỘ CHI TIẾT TÒA FANTASY

CĂN HỘ CHI TIẾT TÒA TROPICAL

can 01-tropical

can 02 tropical

can 10 tropical